<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=120532333010801&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Asuria_Logo
Guida mig till studier
Hitta ett jobb
Arbetssökande

Steg till arbete

Individanpassat stöd

Hero 3 ny 2
Bakgrund-Steg-till-arbete-mobil
Bild 10

Välkommen till Steg till arbete (STA) hos oss på Asuria

Asuria genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen programmet Steg till arbete. Tjänsten är till för dig som behöver ett individanpassat stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. 

Vad är Steg till arbete?
Steg till arbete är ett program som förbereder, utvecklar och stärker dig för studier eller arbete och hjälper dig att få ett jobb. Tjänsten är till för dig som är arbetssökande och har en funktionsnedsättning eller någon form av ohälsa med behov av Arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma i arbete eller studier. Tjänsten är utformad för att ge dig ett individanpassat stöd på din väg mot arbete eller studier. 

Du kan delta på hel- eller deltid om du på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa inte kan delta på heltid. Kombination med studier i Svenska för invandrare (SFI) är möjlig och du kan vid behov få extra språkstöd. På din väg mot arbete eller studier kommer du få stöd av din arbetskonsulent, studie- och yrkesvägledare och arbetsterapeut. Under alla steg följer vi upp din utveckling och att du får det stöd du behöver.

Steg till arbete hos Asuria består av fyra delar:

Tjänsten består av fyra delar med både obligatoriska och valbara aktiviteter. Det är vägledande- och hälsofrämjande insatser samt arbetsliknande aktiviteter som sker individuellt eller i grupp. Du börjar med del 1 men kan därefter delta i någon eller flera av de andra delarna.

Del 1

Tillsammans kartlägger vi vilket stöd du har behov av för att kunna nå dina mål.

Del 2

Du får prova olika arbetsliknande aktiviteter i våra lokaler för att ta reda på vad du behöver utveckla och stärka för att arbeta eller studera. Målet är att du ska få större förståelse för dina förmågor och begränsningar i olika arbetssituationer.

Del 3

Denna del innehåller vägledning och du får hjälp med att utveckla din förmåga att arbeta eller studera. Du får också  arbetspröva. Målet är att du ska hitta ett arbete som passar dig.

Del 4

Vi hjälper dig i processen att hitta ett arbete eller en utbildning som passar dig. Även i denna del får du arbetspröva. Målet är att du ska få en anställning eller påbörja en utbildning.

Bild 3

För mer information om Steg till arbete:

Kontakta Anna Adiels på 0702-656 203 eller via anna.adiels@asuria.se

Du kan också berätta för Arbetsförmedlingen direkt att du är intresserad av tjänsten Steg till arbete.