<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=120532333010801&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Asuria_Logo
Guida mig till studier
Hitta ett jobb
Samarbetspartner

Hållbara resultat för samhället

Prata med Asuria
Asuria_Logo_Ghost
Local Markets image

Skräddarsydda lösningar för lokalsamhället 

Asuria är både globala och lokala. Vi vet att vi kan göra verklig skillnad genom lokala partnerskap med exempelvis föreningslivet, näringslivet och det offentliga. Samtidigt kan vi tack vare vår geografiska spridning använda det globala perspektivet och tillsammans med våra samarbetspartners hitta nya lösningar. 

Vi är stolta över våra lokala partnerskap och hur vi involverar närsamhället i utformandet och genomförandet våra gemensamma tjänster. Med Asuria kan du vara övertygad om att våra lokala lösningar drivs av personer med verklig lokal förankring och kännedom om de lokala förutsättningarna. 

Våra samarbetspartners

FUB

FUB

FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Organisationen har ungefär 25 000 medlemmar i 152 lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet.

Gilla Karlshamn

Gilla Karlshamn

Gilla Karlshamn sprider positiva tankar om hur det är att leva, arbeta och bo i Karlshamn. Tillväxt och utveckling kommer på köpet när organisationen bygger attraktivitet, stolthet och ambassadörskap för Karlshamn.

Handbollsskola_for_alla_pos_RGB_liten

OV Helsingborg

”Handbollsskola för alla” är ett samhällsprojekt för att minska ungdomars utanförskap. Aktiviteterna består av handbollsträning och läxhjälp samt att skapa naturliga mötesplatser för barn från hela staden.

Entreprenörskapet är hjärtat i vårt företag

Asuria drivs av entreprenörskap och innovation, och vi strävar alltid efter att förnya och utveckla vår verksamhet. Detta återspeglas i vår tillämpning av de senaste forskningsrönen och den bästa tekniken för att garantera att vi levererar våra tjänster så effektivt som möjligt samt med största möjliga effekt.  
 
Vi tror att vår framgång bygger på vårt bemötande. Hos oss kan du vara säker på att du blir bemött med empati, värdighet och respekt i varje möte. Vår personal rekryteras från många olika bakgrunder, men det gemensamma för alla är deras vilja att hitta nya idéer och tillvägagångssätt, vara fantasifulla, uppfinningsrika och anpassningsbara samt ständigt sträva efter kontinuerlig förbättring. 

We Hear You
We Believe In You

Samhällsprogram och tjänster i framkant

I mer än 20 år har Asuria levererat resultat till samhällssektorn. Med vår förmåga och kompetens försöker vi förstå dina krav och önskade resultat för att kunna utveckla tjänster och program som verkligen gör skillnad. Vi är samhällsentreprenörer som drivs av att uppfylla och överträffa överenskomna avtal rörande samhällsresultat.  
 
Asuria har en framgångsrik historia av att leverera samhällsprogram och tjänster som är i framkant. Det kan handla om såväl sysselsättning och välfärd som utbildning och fortbildning för ungdomar och nyanlända, eller rehabiliterande och anpassade tjänster för personer med funktionsvariationer.

Du kan lita på Asurias förmåga och expertis att leverera samhällsresultat som gör verklig skillnad.

Jag skulle råda alla att gå till Asuria. Som arbetssökande behöver man få tips och råd kring vad man ska säga och göra när man söker jobb. Asuria är inte som andra leverantörer – här får man verkligen bra hjälp.
Den personliga kontakten har varit viktig för mig. Och att känna att det finns någon som verkligen bryr sig och finns med hela vägen, även efter ett att man har fått jobb. Asuria har levt upp till mina förväntningar.
Testimonial_3
Testimonial_2-1-2
Testimonial_1-2-4

Jag skulle råda alla att gå till Asuria. Som arbetssökande behöver man få tips och råd kring vad man ska säga och göra när man söker jobb. Asuria är inte som andra leverantörer – här får man verkligen bra hjälp.
Den personliga kontakten har varit viktig för mig. Och att känna att det finns någon som verkligen bryr sig och finns med hela vägen, även efter ett att man har fått jobb. Asuria har levt upp till mina förväntningar.

Tillsammans skapar vi hållbara resultat 

Kontakta oss för att lära mer om hur Asuria kan hjälpa till

Ta kontakt