<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=120532333010801&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Asuria_Logo
Guida mig till studier
Hitta ett jobb

Vi hittar ditt nästa jobb

Vad händer när du visat intresse?

Inom två arbetsdagar kommer en av våra jobbcoacher att kontakta dig för ett djupgående samtal. Du får presentera dig mer detaljerat och vilken typ av jobb du är intresserad av. Vi kommer att ställa ett antal frågor för att se om du är berättigad att delta i någon av våra matchande tjänster. Vi guidar dig sedan till nästa steg så att du kommer närmare ditt nya jobb. 

 

För att kunna ta del av del tjänsten rusta och matcha behöver du:

 

Vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Kontakta Arbetsförmedlingen för att se om du har rätt till tjänsten.

Kontakta Asuria så berättar vi vad vi kan göra för dig.

Välja leverantör.

 

Observera att det är Arbetsförmedlingen som fattar beslut om du har rätt att ta del av tjänsten eller ej.