<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=120532333010801&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Asuria_Logo
Hitta medarbetare
Hjälp mig att hitta ett jobb
Uppdragsgivare

Hållbara resultat för samhället

Prata med Asuria
Asuria_Logo_Ghost
Local Markets image

Lokal förståelse och lokala lösningar för det lokala samhället

På Asuria vet vi att varje framgångsrik leverans av samhällstjänster måste bero på insikt och lyhördhet samt vara individuellt anpassat till det lokala samhällets behov.

Asuria förstår att ”en storlek” inte passar alla. Behovet av att leverera lokala lösningar kräver förmågan att lyssna, lära och sedan skräddarsy tjänster baserade på lokala insikter.

Våra lokala Kundval Rusta Och Matcha-tjänster (KROM) tillhandahålls av sakkunnig personal, entreprenörer eller partners som är direkt anlitade av Asuria. På detta sätt kan vi vara agila och snabbt anpassningsbara till de lokala samhällsförhållandena och miljön.

Framförallt är Asuria förankrat i lokalsamhället där anställda och samarbetspartners med stor lokal kännedom tillhandahåller lösningar på lokala problem parat med stor empati för de människor och företag som de servar inom just det samhället.

Vi kan bygga lokala förmågor och kompetenser tack vare vårt stora nätverk vilket möjliggör stor geografisk kunskapsöverföring.

Vi är stolta över våra lokala partnerskap och
hur vi involverar närsamhället i utformandet och
genomförandet våra gemensamma tjänster. 

Med Asuria kan du vara övertygad om att våra lokala lösningar drivs av personer med
verklig lokal förankring och kännedom om de lokala förutsättningarna.

EP EYRE PLUS LOGO

EyrePlus

Tillgodoser behoven hos över 700 deltagare i sex olika samhällen över hela Eyrehalvön i södra Australien och levererar aktiviteter inom ramen för Samhällsutvecklingsprogrammet (CDP).

TRACQS LOGO

TRACQS

Hjälper över 1000 deltagare i 19 olika samhällen i västra Tablelands i nordligaste Queensland inom ramen för Samhällsutvecklingsprogrammet (CDP).

BAMARA LOGO

Bamara

Levererar insatser för sociala förbättringar genom kvalitetsrelaterade tjänster till individer och samhällen via programmet ParentsNext på 36 orter i regionala Australien.

BANANA EMPLOYMENT

Babana Employment

Initiativ att stödja ursprungsminoriteter genom att hjälpa dem till och behålla ett arbete samt mentorskap i syfte att hjälpa individer att bli jobbredo.

Det som på allvar gör Asuria unikt är att hos oss är alla verkligen entreprenörer. Asurias företagskultur driver nytänkande, utmaning och passion i alla tjänster vi levererar.

Entreprenörskapet är hjärtat i vårt företag

Det som gör Asuria verkligen unikt är att hos oss är alla verkligen entreprenörer i hjärtat. Asurias företagskultur driver en känsla av innovation, spänning och passion i alla program och tjänster som vi levererar.

Kärnan i alla våra tjänster är Asurias anställda. Vi tror på att framgång i tjänsteleverans bygger på att varje medarbetare behandlar alla vi möter med empati, värdighet och respekt. 

Vår personal rekryteras från många olika bakgrunder, men det gemensamma för alla är deras vilja att hitta nya idéer och tillvägagångssätt, vara fantasifulla, uppfinningsrika och agila i förändringar samt ständigt sträva efter kontinuerlig förbättring.

Vår förmåga och önskan att konstant förnyas och utvecklas återspeglas i vår tillämpning av de senaste forskningsrönen inom kognitiv beteendevetenskap och psykologisk ekonomi; detta för att säkerställa att vi fokuserar på varje individs styrkor. Vi tillämpar också den bästa tekniken för att garantera att vi levererar våra tjänster så effektivt som möjligt samt med största möjliga effekt. 

Hos Asuria kommer du alltid att hitta nya tillvägagångssätt att utföra tjänster riktade till människor. Tillvägagångssätt som fokuserar på innovation och tillväxttänkande parat med en empatisk inställning till de personer som vi är här för att hjälpa. 

Asuria är ett företag som består av människor med entreprenöriella hjärtan.

We Hear You
We Believe In You

Hållbara resultat för samhället

I mer än 20 år har Asuria levererat resultat till samhällssektorn. Vår förmåga och expertis innebär att vi drivs av att uppfylla och överträffa överenskomna avtal rörande samhällsresultat och KPI:er. 

Vår förmåga och kompetens innebär att vi kontinuerligt försöker förstå dina krav och önskade resultat så att vi kan utveckla tjänster/program som verkligen gör skillnad.

Asuria har en framgångsrik historia av att leverera samhällsprogram- och tjänster som är i framkant. Alltifrån sysselsättning och välfärd till utbildning och fortbildning för ungdomar och nyanlända samt rehabiliterande tjänster och anpassade tjänster för personer med funktionsvariationer.

Du kan lita på Asurias förmåga och expertis att leverera samhällsresultat som gör skillnad.

Jag är inte van vid att ha normalt hälsosamt stöd, det har alltid varit stöd med motiv, men det är faktiskt riktigt hälsosamt stöd. Att veta att jag får stöd på det sättet och att jag inte bara är ett annat nummer, det är en riktigt trevlig känsla!
Bara att ha någon där som verkligen var bekymrad och intresserad av vad jag gjorde inspirerade mig verkligen.
Testimonial_3
Testimonial_2-1-2
Testimonial_1-2-4

Jag är inte van vid att ha normalt hälsosamt stöd, det har alltid varit stöd med motiv, men det är faktiskt riktigt hälsosamt stöd. Att veta att jag får stöd på det sättet och att jag inte bara är ett annat nummer, det är en riktigt trevlig känsla!
Bara att ha någon där som verkligen var bekymrad och intresserad av vad jag gjorde inspirerade mig verkligen.

Hållbara resultat för samhället

Kontakta oss för lära mer om hur Asuria kan hjälpa till

Börja här