<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=120532333010801&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Asuria_Logo
Hitta medarbetare
Hjälp mig att hitta ett jobb
Arbetsgivare

Statligt finansierade, 
arbetsredo kandidater

Varför välja Asuria?

Prata med en Jobbkonsult
Employers
Webelieve

Förstå mig och mitt företag

På Asuria försöker vi ständigt förstå ditt företag och din bransch.

Genom en djupare förståelse och kunskap om ditt företag kan Asuria matcha dig med de bästa kandidaterna anpassade utifrån dina anställningsbehov när de uppstår.

När du anställer genom Asuria, har du och ditt företag en positiv inverkan på samhället i stort genom att du bidrar till och förbättrar mångfalden på din arbetsplats samtidigt som du stödjer lokalsamhället.

Vår historia talar för sig själv när det gäller att möta arbetsgivares behov genom att presentera rätt personer utifrån dina behov och på så vis också ge dem möjligheten till en långsiktig karriärväg.

Gör det lätt för mig

Asuria gör det enkelt för dig att navigera och få tillgång till statlig hjälp för att anställa och behålla personal.

Asuria Jobbkonsulter arbetar med dig för att göra det så enkelt som möjligt för dig att få kontakt med lämpliga arbetssökande utan att slösa bort din tid.

Vi tar inte ut några avgifter av dig som rekryteringsföretagen gör, så det enda du behöver göra är att välja den medarbetare du föredrar från vår lista över kvalificerade kandidater.

För att göra rekryteringsprocessen enkel och smidig tillhandahåller Asuria:

  • Vakansprofilering - vi tar oss tid att träffa dig för att förstå dina nuvarande och framtida personalbehov och skapar en profil för ditt specifika företag.
  • Tillgång till statlig ekonomiskt stöd i de fall din anställda behöver validering av färdigheter eller yrkeskomplettering för berättigade nyanställda.
  • Vidareutbildning och certifiering vid behov.

Framförallt, med Asuria har du en enda kontakt som kommer att arbeta med dig och för dig och som gör dina rekryteringar enkla.
We Hear You
We help You2
Floating_3

Statsfinansierade, jobbredo kandidater

I över 20 år har Asuria framgångsrikt hjälpt arbetsgivare precis som du att hitta jobbredo arbetssökande i många olika branscher över hela världen.

Som ledande aktör inom statsfinansierade program med fokus på anställning, som exempelvis Kundval Rusta Och Matcha (KROM), lockar vi till oss många begåvade talanger som ger dig ett stort urval av motiverade jobbredo kandidater bland vilka du kan välja för att fylla dina rekryteringsbehov.

Med hjälp av våra bedömningsverktyg (vilka många är utvecklade för och ägda av Asuria) genomgår våra kandidater psykologiska tester och lämplighetsbedömningar. Dessutom får våra kandidater coachning i mental inställning till samt hållbarhet i arbetslivet för att säkerställa att de är helt förberedda för arbetsmarknaden och mer specifikt för den tjänst du behöver fylla.

Efter att ha identifierat potentiella medarbetare coachar, fortbildar och förbereder våra Asuria jobbmentorer kontinuerligt våra kandidater. Detta görs bland annat genom helt statligt finansierade program som syftar till att ta en anställning och därmed vara redo när en arbetsgivare kontaktar oss med en jobbvakans.

Vi förstår att du är upptagen och inte alltid har tid att fullt ut stödja dina nya anställda, så vi erbjuder därför fortsatt stöd utöver anställningen i upp till sex månader efter avslutad rekrytering och det gäller alla anställda som vi ordnat till dig. Detta för att säkerställa att introduktionsperioden går så smidigt som möjligt. 

Asuria är din främsta lösning för statligt finansierade jobbredo kandidater.

Vår process

1

Så enkelt som att registrera ditt intresse

2

Din Asuria Jobbkonsult försöker förstå ditt företag och kartlägger samtidigt dina anställningsbehov

3

Vi identifierar och rekommenderar lämpliga och motiverade kandidater

4

Vi slutar inte när rekryteringen är klar utan kommer fortsätta stödja dig och din nyanställda i upp till 12 månader

Prata med en Jobbkonsult

I Asurias kärna återfinns en vilja och ett driv som uppmuntrar till ständig förbättring och som möjliggör en företagskultur av entreprenöriella hjärtan - i våra handlingar, våra beteenden och våra ansträngningar av att alltid uppmuntra till positiv förståelse och uppskattning av andras behov.

Kompetenta anställda till ditt företag

Registrera ditt företags intresse
och en Asuria Jobbkonsult kommer kontakta dig 

Jag är inte van vid att ha normalt hälsosamt stöd, det har alltid varit stöd med motiv, men det är faktiskt riktigt hälsosamt stöd. Att veta att jag får stöd på det sättet och att jag inte bara är ett annat nummer, det är en riktigt trevlig känsla!
Bara att ha någon där som verkligen var bekymrad och intresserad av vad jag gjorde inspirerade mig verkligen.
Testimonial_3
Testimonial_2-1
Testimonial_1-2

Jag är inte van vid att ha normalt hälsosamt stöd, det har alltid varit stöd med motiv, men det är faktiskt riktigt hälsosamt stöd. Att veta att jag får stöd på det sättet och att jag inte bara är ett annat nummer, det är en riktigt trevlig känsla!
Bara att ha någon där som verkligen var bekymrad och intresserad av vad jag gjorde inspirerade mig verkligen.

Kompetent personal till ditt företag

För att hitta dem nu prata med en jobbkonsult. 

Börja här